28.6.52

ขอถามเกี่ยวกับระบบกองทุนตะกาฟุล

1. ระบบกองทุนตะกาฟุล คืออะไร, ดำเนินการอย่างไร, มีหลักการศาสนาอย่างไร

2.วะกาละห์ บิ้ล อัจริ, ตะบัรรุอ์, ฮิบะห์ คืออะไร

3. ระบบกองทุนตะกาฟุลในเมืองไทยที่มีหลายบริษัทนั้น เราสามารถเข้าร่วมได้หรือเปล่าไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม