25.8.51

สามีมีภรรยา 4 คน และออกค่าใช้จ่ายในบ้านให้หมด แต่...

แต่มีภรรยาบางคนไม่ได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน สามีเช่าบ้านให้ต่างหาก ถามว่าจำนวนเงินที่ออกค่าเช่าบ้านให้ภรรยาบางคน
สามีต้องให้เงินจำนวนเท่าๆ กันนั้นแก่ภรรยาคนที่เหลือหรือไม่?
ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม