27.8.51

เทปหรือซีดีกุรอานเวลาจับต้องมีน้ำละหมาดเดียวหรือไม่?
อัลกุรอ่านดิจิตอลที่มีตัวอักษรอาหรับต้องมีน้ำละหมาดหรือไม่?


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม