6.11.52

ท่าทางการสุญูด มีหลักฐานอย่างไรบ้าง การเอามือลงที่พื้นก่อน กับการเอาหัวเข่าลงก่อน แตกต่างกันอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม