6.11.52

ความประเสริฐของซูเราะฮฺต่างๆ เหล่านี้ จริงหรือไม่

• ซูเราะฮฺยาซีน เป็น “หัวใจของอัลกุรอาน”
• ซูเราะฮฺอัลอิคลาส เป็นซูเราะฮฺ “1/3 ของอัลกุรอาน”
• อายะตุลกุรซียฺ เป็นอายะฮฺที่ “ดีเลิศ”
• ซูเราะฮฺอัลหัจญฺ ใครได้อ่าน มะลาอิกะฮฺ 70,000 ท่านจะขอดุอาอฺให้
• ซูเราะฮฺกะฮฺฟี สามารถทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรก แค่ได้อ่าน 10 อายะฮฺ
• นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับซูเราะฮฺหรืออายะฮฺอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่บอกว่าถ้าอ่านแล้วจะมีความประเสริฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม