26.7.52

ถ้าสามีคุยกับผู้หญิงอื่นโดยที่ภรรยาไม่รู้ และไม่ยอมให้มีภรรยาใหม่ ถ้าสามีจะแต่งงานโคยไม่ได้รับการยินยอมจะบาปหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม