26.7.52

เดินทางรถทัวร์เมื่อจะละหมาดไม่มีน้ำแต่ใช้ดินตะยัมมุมใส่หลอดแทนได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม