25.7.52

คนหนึ่งออกนอกบ้านและไม่สะดวกละหมาดดุฮฺริ (อยู่บนรถและรถติด) สามารถมาละหมาดรวมกับอัสริได้หรือไม่ และจะละหมาดอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม