11.4.55

มีบางทัศนะบอกว่าการอ่านซูเราะตุลกะฮฟีทุกวันศุกร์เป็นฮะดิษฎออีฟ ขอคำแนะนำจากเชคด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม