15.2.54

การญิฮาดด้วยมือ หมายถึง? เช่น? (หมายถึง มือ หรือ อำนาจหน้าที่ หรือ ทั้งสองอย่าง?)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม