15.12.54

บางคนรู้สึกว่าตนเองเริ่มเคร่งขึ้น แต่สังคมรอบข้างเช่นในมหาวิทยาลัยไม่ดี ทำให้แย่ลง จะตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัยดีหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม