31.7.54

เราจะทำบุญครั้งเดียวโดยเหนียตอุทิศผลบุญให้ญาตทุกคนเลยได้หรือไม่ เพราะมีโอกาสทำบุญได้น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม