21.3.54

ซินาเป็นฮักกุลลอฮฺ หรือเป็นฮักกุลอิบาดะฮฺ, ผู้ชายไปขอมะอัฟครอบครัวของหญิงที่ทำซินาด้วยหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม