18.3.54

การมีปืนไว้ในครอบครองผิดหลักการศาสนาหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม