28.2.54

หะดีษที่ท่านนบีบอกว่า ใครที่มีลูกสาวและเลี้ยงดูให้ดีจะได้ขึ้นสวรรค์ มีรายละเอียดอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม