18.8.53

จ่ายฟิดยะฮฺและฟิฏเราะฮฺให้ต่างศาสนิกได้หรือไม่

การจ่ายฟิดยะฮฺ (สำหรับหญิงตั้งครรภ์) ที่ไม่ได้ถือศีลอด และการจ่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺก่อนวันอีด ให้แก่คนมิสกีน จำเป็นหรือไม่ที่คนมิสกีน ต้องเป็นมุสลิม?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม