14.12.53

เดือนนี้เป็นเดือนมุฮัรรอม จะถือศีลอดวันที่เก้า วันที่สิบ หรือวันที่สิบเอ็ดด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม