30.11.53

การตักบีรในละหมาดอีดต้องยกมือหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม