30.9.53

เดือนรอมฎอนประตูสวรรค์เปิด ประตูนรกปิด แล้วชาวกุโบร์จะไม่ถูกลงโทษ คำพูดนี้ถูกต้องหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม