23.9.53

หลักการคิดซะกาตที่เป็นเงิน และ ทองคำรูปพรรณ

หลักการคิดซะกาตที่เป็นเงิน และ ทองคำรูปพรรณ

กรณีที่เรามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ครู หรือ กองทุนต่างๆ จะต้องนำมาคำนวณซะกาตหรือไม่อย่างไร

อีกกรณี เป็นเงินที่เราให้คนอื่นยื่มจนครบปีแล้วแต่ยังไม่นำมาคืนให้เรา เช่นนี้จะต้องนำยอดเงินจำนวนดังกล่าวมารวมคำนวนซะกาตด้วยหรือไม่อย่างไร / ญาซากัลเลาะห์


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม