6.8.53

สำหรับสตรีเหล่านี้ จำเป็นต้องถือศีลอดใช้เหมือนสตรีที่มีเหฎหรือนิฟาส หรือตวงข้าวก็ได้

-- สตรีที่มีนิฟาสและให้นมบุตร
-- สตรีที่มีเหฎและให้นมบุตร ปกติถ้าไม่มีเหฎนางก็ถือศีลอดไม่ไหว
-- สตรีที่มีเหฎและให้นมบุตร แต่ปกติตอนไม่มีเหฎ นางถือศีลอดได้


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม