19.7.53

ดุอาอฺหลังละหมาดวิตรฺ "ซุบฮานัลมะลิกุลกุดดูส" อิมามอ่านดัง มะอฺมูมอ่านตาม มีซุนนะฮฺให้ปฏิบัตหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม