13.6.53

ถ้ามีนักศึกษามาจ้างเราทำโปรเจ็กต์ให้ ซึ่งเป็นงานที่อาจารย์ห้าม นศ.จ้างคนอื่นทำ เราจะทำให้ได้หรือไม่

ในกรณีที่นักศึกษาที่ต้องทำโปรเจคจบนั้น เค้ามีงานทำแล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านที่เค้าเรียน แต่เค้าจ้างให้เขียนโปรเจคเพื่อต้องการแค่จบ เพราะมันยังค้างอยู่เนื่องจากยังไม่ได้ส่งโปรเจค แล้วนักศึกษาบางคนที่เรียนคอมพิวเตอร์นั้นตามเพื่อนและไม่ได้มีเจตนาเพื่อ เรียนด้านนี้ เมื่อย้อนมาดูระบบการศึกษาของไทยนั้น ไม่ได้เน้นหนักว่าต้องศึกษาด้านนี้ แต่อย่างไรนั้น ก่อนจบนักศึกษาต้องทำโปรเจคจบ ซึ่งทำให้นศ.บางรายที่ไม่ได้มีใจเรียนด้านนี้หรือไม่ได้ตั้งใจเรียนด้านนี้ ไปจ้างให้คนอื่นทำ เพื่อที่จะให้ตัวเองจบการศึกษา แต่งานที่เค้าทำนั้นไม่ได้กี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์เลย เช่น งานโรงแรม

ในส่วนของผู้ที่รับจ้างเขียนโปรเจคนั้น เค้าทราบดีว่าผู้ที่มาจ้างนั้นไม่ได้ ทำงานด้านนั้น ซึ่งระบบการศึกษาของไทยเองก็ทราบดีว่านักศึกษาไปจ้างเค้ามาซึ่งไม่ได้ทำเอง (หมายถึงอาจารย์ที่ดูแลนศ.) ในกรณีนี้เป็นอย่างไรบ้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม