23.2.53

ให้สลามทางวิทยุ ผู้รับฟังตามบ้านต้องรับสลามหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม