11.1.53

มีความจำเป็นต้องซื้อรถยนต์ แต่ไม่สารมารถซื้อเงินสดได้ จะซื้อด้วยเงินผ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม