28.1.53

เพราะอะไรอัลลอฮฺจึงเลือกนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีฮิกมะฮฺอะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม