23.1.53

มีคนมาถามว่าถ้าฝันถึงนบีนี้หมายความว่าอย่างไร แล้วบั้นปลายชีวิตของเขานั้นตามความเป็นจริงแล้วมีสิทธิที่จะลงนรกหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม