21.6.52

เคยได้ยินอิมามบุคอรีย์บอกว่าให้ตั้งชื่อตามบรรดานบีและห้ามตั้งชื่อตามมลาอิกะฮฺจริงเท็จอย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม