2.12.52

การปิดหน้ามีความประเสริฐอย่างไร และผลบุญระหว่างการปิดหน้าและเปิดหน้าต่างกันอย่างไร

1 ความคิดเห็น:

islaminthailand กล่าวว่า...

--- รับฟังคำตอบ ---
http://sites.google.com/site/banatulhuda/006014-16-fadl-veil.mp3

คลังคำถาม