8.12.52

เคยได้ยินว่ากินเนื้อกุรบานแล้วจะมีอีมานขึ้น จริงหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม