15.11.52

การละหมาดที่มัสญิดกุบาอฺมีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม