29.9.52

อ่านกุรอานเล่มเล็กไม่จบ จะอ่านเล่มใหญ่ได้มั้ย

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม