8.7.52

การละหมาดก็อศร(ย่อ)

ถ้าจำเป็นต้องละหมาดก็อศรและรวม เพราะเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ถ้าเราไปถึงมัสญิดระหว่างทางเข้าเวลาละหมาดพอดี คนในพื้นที่เริ่มละหมาดญะมาอะฮฺ กรณีที่เราเข้าไปเป็นมะอฺมูม ควรจะเหนียตะละหมาดย่อตามซุนนะฮฺหรือจะละหมาดเต็มตามญะมาอะฮฺที่ละหมาดอยู่, ถ้าเหนียตก็อศรฺ ละหมาดเสร็จแล้วสองร็อกอะฮฺแล้วแยกออกมา ใช้ได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม