3.6.52

ถ้าเราไม่มั่นใจว่าของที่ได้รับบริจาค เขาใช้เงินที่ฮาลาลหรือไม่ อย่างนี้เราจะทำอย่างไร

ถ้าเกิดว่ามี คน ๆ หนึ่ง เขาเอาของมาบริจาค เช่น น้ำ เป็นขวด ๆ หรืออาหาร แล้วเรารับของที่เขา บริจาคมา
แล้วเราไม่รู้จักคนที่บริจาค ของมาให้ เราไม่มั่นใจว่าของที่เขาบริจาค เขาใช้เงินที่ฮาลาลหรือไม่
อย่างนี้เราจะทำอย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม