12.5.52

เสียงรอสายที่เป็นเสียงกุรอานตามหลักการศาสนาเป็นที่ต้องห้ามหรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม