28.4.52

มีขอบเขตแค่ไหนในการวาดรูปสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นสื่อสอนเด็ก จะวาดเต็มตัวลงในกระดาษได้หรือไม่หรือวาดได้แค่ในคอมพิวเตอร์


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม