2.4.52

การเผาธงชาติ หรือสัญลักษณ์ของศัตรูอิสลามเป็นที่อนุมัติในหลักการศาสนาหรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม