12.2.52

ขอความกรุณาเชคช่วยอธิบายอายะฮฺอัลกุรอานในซูเราะฮฺฮิจรฺ อายะฮฺ 47

ที่ว่า "และเราได้ขจัดความขุ่นแค้นที่มีอยู่ในหัวอกของพวกเขา ให้กลายเป็นพี่น้องกัน โดยพำนักอยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากัน" เนื่องจากอ่านแล้วทำให้เข้าใจว่ามีคนที่เข้าสวรรค์แล้วยังมีความขุ่มแค้นใจกันอยู่ แต่ที่เคยได้รับฟังการบรรยายของเชคครั้งหนึ่ง เชคได้กล่าวว่าสะพานของผู้ศรัทธานั้นผู้ที่จะข้ามได้จะต้องปราศจากมลทินและความบาดหมางกับพี่น้องมุสลิมไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม