19.8.51

ผู้หญิงมีประจำเดือน ถ้าสะอาดก่อนเข้าเวลาซุบฮิ แต่ไม่ได้อาบน้ำญะนาบะฮฺก่อนซุบฮิ จะถือศีลอดได้หรือไม่ ?


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม