31.7.51

จะทำอย่างไรให้ความรู้สึกในอดีตหมดไป
คำถามจากค่ายมุสลิมะฮฺ (สนท.) ปี 2545

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม