26.10.52

ขณะละหมาดตามอิมาม อิมามเสียน้ำละหมาด มะมูมควรทำอย่างไร (ไม่มีผู้ชายอื่นอีกที่จะมาทำหน้าที่อิมามได้ ละหมาดกันเองในครอบครัวมีไม่กี่คน)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม