4.10.52

การวางมัยยิตชายและหญิง ในการละหมาดญะนาซะฮฺ ต้องหันหัวไปทางไหน อิมามจะยืนตรงไหน

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น่าจะหันไปทางเดียวกันทั้งชายและหญิงนะครับ คือศีรษะไปทางเหนือ ตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบละฮฺ

คลังคำถาม