22.10.52

การละหมาดที่เป็นมัสบูก มาไม่ทันได้รูกัวะถือว่าต้องละหมาดใช้อีก1ร็อกอัตหรืออย่างไร อยากให้ช่วยชี้แจงละเอียดหน่อยค่ะ

การละหมาดที่เป็นมัสบูก มาไม่ทันได้รูกัวะถือว่าต้องละหมาดใช้อีก1ร็อกอัตหรืออย่างไร อยากให้ช่วยชี้แจงละเอียดหน่อยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม