27.9.52

เข้าไปในมัสยิด เดินตรงอาบน้ำละหมาดแล้วก็เข้าไปในมัสยิดอยากทราบจะละหมาดอะไรดีครับ ระหว่าง ซุนนะวูดุฮฺ กับ ตะฮียะตุลมัสยิด

อัสลามุอาลัยกุม วาเราะห์มาตุลลอฮฺ

เข้าไปใน มัสยิดเดินตรงอาบน้ำละหมาดแล้วก็เข้าไปใน มัสยิด

อยากทราบจะละหมาดอะไรดีครับ ระหว่าง ซุนนะวูดุฮฺ กับ ตะฮียะตุลมัสยิด

นบีบอก ว่าก่อนจะนั่งในมัสยิด ให้ละหมาดก่อน 2 รอกาอัต

และนบีก็บอกอีกว่า ใครอาบน้ำละหมาดอย่างดี แล้วอ่านดุอาร์ วุดูฮ และละหมาดซุนนะวูดุฮ ประตูสวรรค์ทุกประตูจะเรียกหาเขา เพื่อให้เขาประตูนั้น ...

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม