8.9.52

ขอถามเรื่องการคำนวณดวงจันทร์

ขอรบกวนถามเรื่องการคำนวณอีกครั้ง เพราะครั้งที่แล้วเชคอธิบายเฉพาะการคำนวณเวลาละหมาดเท่านั้น คือขอถามใหม่ว่า
(1) การคำนวณดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นของเดือนใหม่สามารถทำได้หรือไม่?
(2) อุละมาอฺมีความเห็นในเรื่องนี้สอดคล้องกันหรือไม่? ถ้าคำตอบคือไม่ ความเห็นที่แตกต่างกันมีอย่างไรบ้าง?
(3) ถ้าคำตอบตามข้อหนึ่งว่าไม่ได้ เราจะใช้การคำนวณเป็นส่วนประกอบ หรือเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การดูฮิลาลมีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นจะได้หรือไม่
(4) ถ้าผลของการคำนวณไม่มีเดือนปรากฏบนขอบฟ้า เพราะดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ หรือการคำนวณบ่งบอกว่าจะไม่เห็นดวงจันทร์ เพราะดวงจันทร์ขึ้นต่ำเกินไป หรือบางมากจนถูกแสงของดวงอาทตย์บดบัง แต่กลับมีคนยืนยันว่าเห็นเดือน ในความขัดแย้งนี้ เราจะตัดสินอย่างไร? และใครจะเป็นคนตัดสิน
ปล. ผู้อ่านคำถามช่วยอ่านคำถามทุกถ้อยความด้วยนะครับ อย่าใช้เพียงสรุป

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม