7.7.52

ในเรื่องขอดุอาอฺตอนสุญูดนี่สามารถขอได้ทุกสุญูดหรือไม่คะ หรือว่าขอได้เฉพาะตอนสุญูดสุดท้ายเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม