11.6.52

เงินที่ได้จากการทำงานของตนเองเท่านั้นที่จะใช้ทำอุมเราะฮฺได้ใช่หรือไม่

ถ้าไม่ใช่ คำกล่าวที่ว่า "เงินที่มีคนให้มานำไปทำอุมเราะฮฺ ถือว่าไม่เซาะฮฺ" เป็นคำกล่าวจากใคร
และข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม