16.8.51

การละหมาดตามอิมาม ต้องรอให้อิมามเขยิบในแต่ละอิริยาบทก่อนค่อยเริ่มเขยิบตามหรือไม่?


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตามทัศนะของอีหม่ามชาฟีอีแล้วใช่

คลังคำถาม