28.10.51

หะดีษที่ว่าหลังละหมาดศุบหฺให้อ่านดุอาอฺและอ่านกุรอ่านจนถึงตะวันขึ้นและพอตะวันขึ้นแล้วให้ละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ เป็นซุนนะฮฺที่ท่านนบีทำไว้หรือไม่


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่เคยได้ยินนะครับ

แต่มีการให้รำลึกถึงพระองค์โดยเน้นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว

และการรำลึกที่ดีที่สุด คือ การอ่านอัลกุรอาน

บางทีอาจเป็นฮิกมะฮของเค้า

ที่อยากให้เราพยายามอ่านอัลกุรอานในช่วงเวลาดังกล่าว

แต่เป็นสิ่งที่ดี ควรสนับสนุนครับ หะดีษหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจ วัลลอฮอะลัม

และการรอตะวันขึ้นแล้วละหมาด 2 รอกาอัต เป็นสิ่งที่ศอฮาบะฮทำครับ

ละหมาดได้ 2 - 4 ระกาอัต แต่ไม่เกินไปจากนี้ครับ

คลังคำถาม